`Rusland zal `Kyoto' niet dit jaar ratificeren'

De kans dat Rusland nog dit jaar het Kyoto-protocol over de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen ratificeert, is heel klein. Dat heeft de Russische onderminister van Economische Zaken, Moechamed Tsikanov, gisteren tegen het Russische persbureau Tass gezegd. ,,Toen de Verenigde Staten zich terugtrokken, verloor het akkoord zijn economische betekenis'', neemt Tsikanov. De onderminister zei dat het protocol nog veel onduidelijkheden bevat over de manier waarop de afspraken moeten worden nagekomen.

Het Kyoto-protocol treedt pas in werking als het is geratificeerd door ten minste 55 landen die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor meer dan 55 procent van de uitstoot van CO2. Zonder Russische ratificatie wordt dat percentage niet gehaald, omdat de grootste vervuiler, de Verenigde Staten (goed voor 36,1 procent), besloot niet mee te doen.

Voor Rusland was het Kyoto-protocol financieel interessant, omdat het de mogelijkheid biedt emissierechten te verkopen aan landen die zelf te veel broeikasgassen uitstoten. Rusland kwam na 1990, het ijkjaar voor de emissierechten, in een ernstige economische crisis terecht. Veel sterk verontreinigende fabrieken moesten sluiten, waardoor het land veel emissierechten overhoudt, die allemaal verkocht kunnen worden. Maar door de terugtrekking van de VS zijn die emissierechten nauwelijks nog iets waard en is de emissiehandel volgens Tsikanov niet meer interessant. ,,Met de terugtrekking van de VS kan Rusland zijn emissierechten aan niemand meer verkopen'', aldus Tsikanov.

Viktor Danilov-Danilian, oud-chef van het staatscomité voor milieu, benadrukte gisteren dat Rusland misschien niet veel aan `Kyoto' verdient, maar ook niet hoeft te vrezen dat ratificatie te land ooit iets zal kosten. Het land zal zijn uitstootrechten, zelfs als de economie fors aantrekt, nooit overschrijden.

Volgens econoom Joeri Safonov, voorstander van ratificatie, biedt Kyoto echter ook andere voordelen dan alleen de emissiehandel. Zo mogen landen investeringen in milieuvriendelijker energiecentrales in het buitenland op hun eigen CO2-emissie in mindering brengen. ,,We kunnen zeker enkele miljarden dollars aan investeringen voor modernisering van onze energievoorziening en industriële productie binnenhalen'', aldus Safonov. Hij zei ,,indirecte bewijzen'' te hebben dat grote Amerikaanse bedrijven proberen de Russische ratificatie te vertragen, mogelijk door het omkopen van overheidsfunctionarissen. Volgens Safanov zou Russische ratificatie, en daarmee het inwerkingtreden van `Kyoto' de Amerikanen op termijn dwingen om ook mee te doen.