Megaclaim ING dreigt in Mexico

Bankverzekeraar ING hangt een claim van 900 miljoen dollar boven het hoofd. Kunstmestfabrikant Fertinal eiste in eerste instantie 300 miljoen dollar van de Mexicaanse ING-dochter Commercial America.

Het conflict vloeit voort uit de schade die Fertinal twee jaar geleden heeft geleden door de orkaan Juliette. De schade aan een fosformijn was gedekt door een polis die nog voor de catastrofe was aangepast om ook verzekerd te zijn tegen natuurrampen, zo stelt Fertinal. ING Commercial America bestrijdt dit.

Pagina 16