Méér mijnen in conflictgebieden

Ondanks pogingen het gebruik van mijnen in militaire conflicten terug te dringen, neemt het aantal mijnen in Azië toe. Dat meldt de Amerikaanse organisatie International Campaign to Ban Landmines. De mijnen worden vooral gelegd door rebellen in India, Pakistan, Birma, Indonesië en Nepal. Nepal heeft erkend dat ook van overheidswege mijnen worden gelegd. In Afghanistan, de beide Korea's en Cambodja zijn de meeste mijnen geruimd. In Tsjetsjenië vielen vorig jaar 5695 doden door mijnen.