Flitspaalgedrag

In de discussie inzake de geluidsoverlast rondom Schiphol, wordt in het artikel `Tevreden met de geluidsmetingen' ingegaan op de meetpunten rondom Schiphol. Hierin wordt het woord flitspaalgedrag genoemd (NRC Handelsblad, 2 september). Destijds heeft ex-minister Netelenbos in de Kamer de uitspraak gedaan dat piloten flitspaalgedrag zouden kunnen gaan vertonen bij de meetpunten rondom Schiphol. Een volstrekte misvatting.

Ten eerste volgt de gezagvoerder uitsluitend de opdrachten op van de verkeersleiding. Ten tweede wordt het verticale startprofiel altijd volgens strikt omschreven procedures standaard gevlogen. Ten derde heeft voor de piloot veiligheid altijd de hoogste prioriteit. Omwille van die veiligheid zal, bij hoge uitzondering, een afwijkend pad worden gevlogen om bijvoorbeeld onweersbuien, andere vliegtuigen of om een vlok vogels te vermijden.

Ten vierde heeft afwijkend vlieggedrag een negatief effect op het comfortgevoel van de passagiers. Tenslotte kan, in tegenstelling tot een flitspaal langs de snelweg, de piloot de meetpunten niet waarnemen.

Daarom is het door de ex-minister gelanceerde en in bedoeld artikel weerweergeven beeld volstrekt onjuist. De (on)bewuste gelanceerde beeldvorming doet geen recht aan de werkelijkheid. Zelfs politiek opportunisme rechtvaardigt het verspreiden van dergelijke misvattingen niet.

Wat piloten betreft wordt er om de meter een meetpunt gelegd, zij hebben in de vluchtuitvoering niets te verbergen en blijven binnen de wettelijk vastgestelde kaders.