Exit Ahold/Albert Heijn 2

Als de nieuwe topman van Ahold na drie jaar een mislukking blijkt, sleept hij toch twintig miljoen euro in de wacht. Op grond van mijn ervaring ben ik van mening dat er geen mens is te vinden die zo waardevol is voor een bestaand bedrijf dat hij drie miljoen euro per jaar ook werkelijk waard is. De man zelf en de commissarissen zijn collectief schuldig aan samenzwering, diefstal tot gevolg hebbende en dat ten nadele van de aandeelhouders (daylight robbery). Ik weet honderd procent zeker dat binnen Ahold zeker vier mensen zijn die de topfunctie zouden kunnen vervullen, die dat zouden willen doen voor minder dan een kwart van de huidige bedongen kosten en met meer kans op succes dan deze `buitenstaander' ooit zal hebben.

Deze gang van zaken is zo ten diepste walgelijk, dat ik niets meer met Ahold en dus met Albert Heijn te maken wil hebben.