De huishoudhulp blijft in de AWBZ

Huishoudelijke hulp wordt volgend jaar toch niet uit het basispakket van de AWBZ, de bijzondere ziektekosten, geschrapt.

Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) komt hiermee tegemoet aan de kritiek van ondermeer de thuiszorgsector en haar eigen CDA-achterban, die de maatregel desastreus noemden. Volgens de critici zouden grote groepen chronisch zieken met lage inkomens hierdoor niet langer thuis kunnen blijven wonen.

De maatregel, die 200 miljoen euro aan bezuinigingen moest opleveren, maakte onderdeel uit van het totale pakket van 2,1 miljard euro aan bezuinigingen van minister Hoogervorst (Volksgezondheid) voor deze kabinetsperiode. Directeur B. Van den Dungen van de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg (LVT) bevestigde vanmorgen dat huishoudelijke hulp in het AWBZ-pakket blijft, maar dat er nu wel 120 miljoen euro meer aan eigen bijdragen moet worden opgebracht. De AWBZ kent inkomensafhankelijke bijdragen, ondermeer voor huishoudelijke hulp. De hogere inkomensgroepen zullen volgens hem extra worden aangeslagen voor huishoudelijke hulp. De mensen met de lagere inkomens zullen veelal worden ontzien. De resterende 80 miljoen euro - van de oorspronkelijke 200 miljoen euro aan bezuinigingen - moet de thuiszorg zelf opbrengen door efficiënter te werken of anderszins op het budget te korten. ,,We zijn ook niet blij met deze nieuwe maatregel, maar het is minder desastreus dan het volledig schrappen van huishoudelijke hulp uit het AWBZ-pakket'', aldus Van den Dungen. Verpleging en verzorging in de thuiszorg kost 2,1 miljard euro per jaar. De helft daarvan wordt besteed aan huishoudelijke hulp.