CBS verlaagt uitkomst inflatie 2002 en 2003

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft het inflatiecijfer over geheel 2002 met 0,1 procentpunt teruggeschroefd van 3,5 naar 3,4 procent. Dat is gebeurd als correctie op de rekenfouten die het statistisch bureau het afgelopen jaar maakte. Daardoor moesten vrijwel alle inflatiecijfers vanaf juli vorig jaar aangepast worden.

De inflatie is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dat is 0,1 procentpunt meer dan in juni.

De stijging van de consumentenprijsindex voor juni is na herberekening uitgekomen op 2,0 procent. Eerder rapporteerde het CBS een inflatie van 2,2 procent voor juni.

De aanpassingen waren nodig omdat gegevens van de supermarkten niet goed waren verwerkt. De afwijkingen zijn vooral begin dit jaar fors opgelopen. In februari en maart verrekende het CBS zich met 0,3 procentpunt. De inflatie blijkt in die maanden niet 2,7 procent, maar 2,4 procent geweest te zijn.

In april bedroeg de afwijking zelfs 0,4 procent. De bijgestelde prijsindex over die maand is uitgekomen op 2,1 procent in plaats van een eerder vastgestelde 2,5 procent.

Huren en andere periodieke betalingen, zoals lijfrentes en pensioenen, worden vaak aangepast aan de inflatie. Indien voor die aanpassing gebruik is gemaakt van de onjuiste indexcijfers over juni 2002 tot en met juni 2003, dan zijn de bedragen te hoog vastgesteld, aldus het CBS.