`Werken is ook een plicht'

FNV-bestuurder Heerts vindt dat iedereen die kan werken, ook moet werken. `Iemand die niet wil, mag best stevig worden aangepakt.'

Mensen die niet willen werken, horen volgens FNV-bestuurder Ton Heerts geen uitkering te krijgen. De kersverse hoofdbestuurder sociale zekerheid van de vakcentrale zegt dat hij binnen de FNV een ander, ,,noem het voor mijn part harder'' geluid wil laten horen.

Heerts (36) is als voormalig voorzitter van de militaire vakbond AFMP per 1 juni tot het hoofdbestuur van de grootste vakorganisatie van Nederland toegetreden. ,,Het kan niet dat mensen er een zooitje van maken en wel op een uitkering teren. Dat gaat ten koste van de goeden, die ervan afhankelijk zijn. Iemand die niet wil, mag best stevig worden aangepakt.''

Het kabinet schiet volgens de FNV'er echter veel te ver door met zijn bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. ,,Het moet wel sociaal blijven. De afbraak van de sociale zekerheid is puur gebaseerd op euro's en begrotingspolitiek.'' Het kabinet voelt volgens hem absoluut niet aan wat er op de arbeidsmarkt gaande is.

De FNV-bestuurder benadrukt dat er een fundamenteel verschil zit tussen de problemen op de arbeidsmarkt nu en die van de lange termijn. ,,We zitten momenteel in een economische dip en hebben te weinig werk voor te veel mensen. Straks kampen we juist weer met de uitstroom van een grote groep ouderen, die vervangen moeten worden.''

Het is volgens Heerts dus merkwaardig, dat vooral ouderen de dupe zijn van reorganisaties bij de overheid en bij bedrijven dreigen te worden. ,,Ouderen worden achter de geraniums gezet, omdat er gewoon geen werk genoeg is en werkgevers liever een jongere dan een oudere werknemer in dienst houden.''

Iedereen beseft volgens de FNV'er dat er op termijn langer moet worden doorgewerkt en dat het meer geld kost om de pensioenen en sociale voorzieningen overeind te houden. ,,Wat de lonen betreft zetten we ook al langer in op matiging. De meeste mensen gaan er in koopkracht op achteruit. Ouderen moeten min of meer geld over hebben voor de jongeren en investeren in hun eigen oude dag.''

Zo moet een deel van de loonruimte in CAO-onderhandelingen volgens Heerts gereserveerd worden voor arbeidsmarktbeleid, zoals de bestrijding van de oplopende jeugdwerkloosheid. De FNV-bestuurder wijst erop dat er net als tijdens de crisis in de jaren tachtig een verloren generatie dreigt te ontstaan. Eerder deze week pleitte hij ook al voor een hardere aanpak van jonge werklozen zonder diploma.

,,Werk is niet alleen een recht, maar ook een plicht'', vindt Heerts. ,,Je mag tegenwoordig blij zijn, als er werk is dat bij je opleidingsniveau en ervaring past. De realiteit van de dag is: als er werk is en er mankeert niks aan je handen, moet je gewoon aan de slag.''