`Veel te veel kamermusici'

Nederland telt meer dan duizend professionele kamermuziekensembles, die gemiddeld slechts 4,2 concerten per jaar kunnen geven want meer mogelijkheden bieden de podia niet. Er moet daarom iets gebeuren aan het gebrek aan werk en de daardoor lage honoraria, zei directeur Andries Mulder van de Stichting Kamervraag vanmorgen op de Dag van de Kamermuziek in Utrecht. Jaarlijks komen ongeveer negenhonderd muziekstudenten van de muziekvakopleidingen en velen zoeken een toekomst in de kamermuziek. ,,Een heldere analyse van de relatie tussen muziekopleiding en beroepspraktijk én van de kwaliteit en spreiding van het aanbod is onontbeerlijk voor de toekomst van de kamermuziek.''