Simitis wil Griekenland op EU-peil brengen

De Griekse premier Simitis begint zich warm te lopen voor verkiezingen die voor volgend voorjaar staan gepland. De oppositie vermoedt dat hij uit is op vervroegde verkiezingen nog in dit najaar.

Kostas Simitis, nu al de langst aan één stuk regerende premier van Griekenland, heeft er de laatste drie dagen alles aan gedaan, om de opening van de Jaarbeurs in Thessaloniki te maken tot een klaroenstoot die een derde verkiezingsoverwinning in het voorjaar van 2004 aankondigt. Al zijn redevoeringen en zijn antwoorden tijdens de grote persconferentie stonden in het teken van de volgende regeertermijn (tot 2008), die de premier betitelde als een ,,periode van hoog risico''.

De term die ook telkens terugkeerde was `convergentie', het samenvallen van de Griekse levensstandaard met het gemiddelde van de Europese Unie. Nu staat Griekenland qua levenspeil nog op 68 procent van het EU-gemiddelde.

Daags voor de ceremonie in Thessaloniki had Simitis een pakket sociale maatregelen aangekondigd waarmee 1,7 miljard euro is gemoeid. Dit bedrag, zo zei hij gisteren, wordt nog verhoogd tot 2,6 miljard. Het gaat naar verruiming van pensioenen, vooral voor boeren, lastenverlichting voor werkende vrouwen en werklozen, en ook voor studenten die buiten de stad wonen, en nog veel meer. De meeste indruk op de boeren maakte de aanmerkelijke reductie van brandstofprijzen, waarvoor jaren was gevochten.

Ook aan de doorsnee stadsbewoner was gedacht. Ecologen vernamen met verbijstering dat auto's veel goedkoper worden, in het bijzonder luxe auto's (de gemiddelde Athener heeft al lang een kleine wagen). Deze geste kan zeker op grote instemming rekenen.

De oppositionele partij Nieuwe Democratie onder Konstandinos Karamanlis, die volgens alle peilingen tot nu toe ten minste acht procentpunten voorligt op de regeringspartij PASOK, reageerde in eerste instantie nogal tegenstrijdig op de `geschenken'. Sommigen spraken – ten onrechte – van een ,,fooi'', anderen vroegen waar het geld vandaan moet komen tegen de achtergrond van een staatsschuld die maar blijft hangen rond de 105 procent van het bruto nationaal inkomen. Daarmee heeft Griekenland het op twee na de hoogste peil in de EU. Oud-premier Mitsotakis sprak van een ,,misdadige politiek''.

Velen binnen de ND vermoeden dat Simitis uit is op vervroegde verkiezingen in dit najaar, in het onmiddellijke kielzog van zijn spectaculaire beloften. De premier heeft dit in Thessaloniki uitdrukkelijk tegengesproken, evenals de beschuldiging inzake een onverantwoorde guldheid om de kiezer te winnen. Het ging, zo zei hij, om een ,,convergentie met de EU van de sociale politiek'' die al lang was nagestreefd maar nu pas mogelijk was na een periode van gestage economische groei van vier procent per jaar. Met dit groeicijfer ligt Griekenland op kop in de EU.

De regen aan beloften viel samen met de bekendmaking dat de werkloosheid vorige maand is gezakt van 9,9 tot 8,9 procent. De naderende Olympische Spelen zullen daar niet vreemd aan zijn. Griekenland telt tot nu toe naast Spanje de hoogste werkloosheid, maar als deze cijfers juist zijn passert het Duitsland, Frankrijk en Finland en nadert Griekenland het gemiddelde van de EU. Ook hier dus `convergentie', al blijft de jeugdwerkloosheid zorgelijk hoog.

Woensdag komt het kabinet bijeen om te praten over een `charter' voor de komende jaren, dat moet leiden tot een convergentie over de hele linie in 2008. De ND put zich uit beleidsterreinen te vinden waarop Griekenland nog steeds hekkensluiter is, zoals bij de concurrentiepositie van zijn producten en zijn budget voor onderwijs.