Schipholbeleid `ontsporing'

Schaf het milieubeleid voor Schiphol af, zegt Benno Baksteen. Het stelsel van geluidsnormen is onnodig complex, beledigend voor vliegers en niet effectief.

Het milieubeleid voor Schiphol is ,,bizar'', is gebaseerd op ,,ficties'' en moet worden vervangen door een ,,flexibel'' normenstelsel. Dat zegt Benno Baksteen, verkeersvlieger bij de KLM en voorzitter van het Platform Nederlandse Luchtvaart, een ,,onafhankelijke stichting'' die zich ten doel stelt ,,het creëren van een breed maatschappelijk draagvlak voor de luchtvaart, door het voeren van een eerlijke en op feiten gebaseerde discussie''.

Baksteen: ,,Het beleid moet op de schop. We zitten opgescheept met een ontsporing van het democratisch proces. De huidige systematiek komt voort uit een politieke discussie uit de jaren negentig met tegenstanders van de luchtvaart. Onder druk van hun wantrouwen is een uiterst ingewikkeld systeem vastgelegd om te kunnen controleren of de luchtvaartsector niet te veel geluid maakt. De politiek heeft besloten dat Schiphol kan groeien en ook minder hinder moet veroorzaken. Die zaken blijken onverenigbaar. Er is te weinig capaciteit en tegelijkertijd neemt de geluidshinder niet af.''

Het Schiphol-beleid gaat volgens Baksteen ten onrechte uit van de veronderstelling dat er een rechtlijnig verband bestaat tussen geluid en geluidshinder. Baksteen: ,,Dat is een fictie. Dat verband is er niet. Zeker, als je geen geluid maakt, hoor je niets. Maar we hebben het hier over vliegtuigen die tussen de 50 en 80 decibellen produceren en dan spelen heel andere factoren een rol bij ervaren geluidshinder.''

Zoals? ,,Ben je bang voor vliegtuigen? Voel je je belazerd door Schiphol of de overheid? Was de informatie over het te verwachten geluid juist? Er worden nu lijnen op de kaart getrokken waarvan de suggestie uitgaat dat je daarbuiten geen vliegtuig meer hoort. Er worden valse verwachtingen gewekt.''

Hinder is ,,individueel bepaald'', zegt Baksteen. Veel beter dan de ,,collectieve aanpak'', zoals een grens stellen aan het aantal ,,ernstig gehinderden'' of ,,slaapverstoorden'', is dan ook een op het individu gericht beleid.

Oordopjes uitdelen aan wie dat wil? Baksteen: ,,Nee, maar wel maatgerichte isolatie van huizen. Mensen die er zwaar onder lijden helpen aan een ander huis. En mensen die er geen problemen mee hebben, de kans niet ontnemen om in de buurt van Schiphol te wonen.''

En informatie geven. Van cruciaal belang, zegt Baksteen. ,,Zet op teletekst elke dag opnieuw wat de weersverwachting is, waar de wind vandaan komt en welke banen om die reden gebruikt worden. Dan weten mensen die om 1 uur 's middags vliegtuigen horen dat het om 3 uur weer afgelopen is. Doen ze op Heathrow ook.''

Baksteen is van oordeel dat het milieubeleid voor Schiphol ,,fundamenteel'' onjuist is en ,,verkeerde uitgangspunten'' heeft. Baksteen: ,,Men denkt dat de luchtvaart te reguleren is. Dat is niet zo. Luchtvaart is een vorm van infrastructuur. Hoeveel je daarvan gebruik maakt, hangt af van de economische ontwikkeling.''

Het moet anders, stelt Baksteen. ,,Veel beter dan een ingewikkelde regulering is een luchthaven vrij te laten te groeien, te accepteren dat er geluid wordt gemaakt en je te richten op het beperken van de effecten daarvan.'' Daar valt nog veel winst te boeken, meent de verkeersvlieger. ,,Wat we kunnen doen is bij het vertrek sneller klimmen. We kunnen ook veel hoger aanvliegen dan nu volgens de vastgelegde vliegroutes toegestaan is. Ook zou Schiphol het verkeer veel meer over de banen kunnen verdelen dan nu. We krijgen bovendien veel stillere vliegtuigen. Ik ben net zelf omgeschoold van de 747 naar de 777, de triple seven. Die maakt veel minder geluid.'' De nadelen van het ,,onnodig complexe'' vliegsysteem zijn evident, meent Baksteen. ,,Het is niet alleen beledigend voor vliegers en luchtverkeersleiders. Het werkt ook niet.''

Neem de start- en landingsprocedures. ,,De vliegers van KLM en Transavia zijn gewend aan Schiphol. Maar buitenlandse vliegers schrikken zich een ongeluk van de procedures. Je moet een dik boekwerk doornemen. Ze snappen het vaak ook niet, en dat is dan weer de reden dat ze niet helemaal volgens het voorschrift vliegen.''

Kijk liever naar het buitenland, zegt Baksteen. ,,In Chicago is het vliegverkeer veel drukker en complexer. Toch ben je daar in vier velletjes klaar. Vastgestelde internationale routes beginnen en eindigen daar ver van de luchthaven. Tot dat gebied krijg je elke keer een bepaalde koers van de luchtverkeersleiders die afhankelijk is van de situatie van dat moment.''

Het is volgens Baksteen ook een misvatting om steeds te roepen dat Schiphol op de verkeerde plaats in de drukke Randstad ligt. ,,Er wonen weinig mensen rondom Schiphol. In het buitenland vlieg je vijf tot tien minuten over dichte bebouwing. Hier zit je vaak boven de weilanden. Kijk eens naar Londen. Dat is een grote, drukke stad waar vliegtuigen nauwelijks boven het stadsgewoel uitkomen.''