Rekenfout geen opzet maar `foute correctie'

De foutieve gegevens die hebben geleid tot de rekenfout in het nieuwe vijfbanenstelsel van Schiphol, zijn niet over het hoofd gezien, maar werden voortdurend verklaard als een consequentie van een correctie op een andere, eerder gemaakte fout, zo melden woordvoerders van Schiphol.

Buitenstaanders hebben Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN) erop gewezen dat de verdeling van het verkeer over de Polderbaan en de Zwanenburgbaan sterk afweek van de beoogde verdeling over deze beide parallelle banen. Deze signalen zijn wel vernomen, maar er werd niets mee gedaan omdat een reeks van medewerkers veronderstelde dat deze afwijkende cijfers een consequentie waren van een correctie voor kruisende uitvliegroutes, en derhalve verklaarbaar waren.

Staatssecretaris Schultz (Verkeer en Waterstaat) schreef de Tweede Kamer onlangs dat softwarebureau Frontier en adviesbureau Peutz ,,vraagtekens hebben gesteld bij de juistheid van de invoergegevens''. Dat de luchthaven met deze signalen niets heeft gedaan, wordt door omwonenden van de luchthaven gezien als mogelijk bewijs dat de rekenfout een truc is van Schiphol om de capaciteit van beide banen te verhogen. Dit vermoeden wordt onder meer uitgesproken door het Platform Leefmilieu regio Schiphol.

Onlangs vroegen Schiphol en Luchtverkeersleiding Nederland aan Schultz om deze rekenfout ongedaan te mogen maken en daartoe de geluidsnormen voor de Zwanenburgbaan te versoepelen. Na een onderzoek door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) besloot de staatssecretaris dit verzoek te honoreren. De bewoners van met name het dorp Zwanenburg zijn daarover zeer teleurgesteld. De geluidsreductie zal hierdoor minder groot zijn dan hun de afgelopen jaar is beloofd.

Het softwarebedrijf Frontier heeft de verzamelde invoergegevens destijds verwerkt en geschikt gemaakt voor de geluidsberekeningen. Achteraf, een jaar later, is door adviesbureau Peutz een controle uitgevoerd op de invoergegevens. Peutz wees volgens staatssecretaris Schultz op de ,,niet-realistische verdeling van het verkeer over de Zwanenburgbaan en de Polderbaan''. Medewerkers van de werkgroep uit de luchtvaartsector die voor de berekeningen verantwoordelijk waren, hebben deze afwijkingen echter voortdurend verklaard uit een correctie op uitvliegroutes die elkaar in theorie zouden kruisen. Deze correctie werd gedaan op advies van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVLN). ,,Het was een correctie op de theorie vanuit de praktijk'', aldus P.J. de Bruin van de Luchthaven Schiphol.

Bij het invoeren van de correctie met gedetailleerde gegevens over baancapaciteiten werd abusievelijk de capaciteit van de Polderbaan tijdens de dagelijkse startpieken op 54 starts per uur gesteld en die van de Zwanenburgbaan op slechts 18. In werkelijkheid was de bedoeling op beide banen een capaciteit van 36 starts per uur mogelijk.

Directe aanleiding voor deze fout is volgens Schiphol geweest dat geen rekening is gehouden met de aanleg van een taxibaan om de Zwanenburgbaan heen in de richting van de Polderbaan. Zonder deze taxibaan, die op 1 november klaar is, kan de Zwanenburgbaan slechts 18 starts per uur verwerken doordat toestellen die vanaf de Polderbaan vertrekken, daartoe eerst de Zwanenburgbaan moeten kruisen.