PvdA en CDA zijn voor spreiding kansarmen

CDA en PvdA zijn voorstander van gedwongen spreiding van zogenaamde kansarmen in de grote steden. Daarmee willen zij het opkomen van volledig allochtone, achtergestelde wijken voorkomen. Zo nodig moet daarvoor de Volkshuisvestingswet worden aangepast, zeggen de Kamerleden Dijsselbloem (PvdA) en Sterk (CDA).

Zij reageren daarmee op voorstellen van onder anderen PvdA-wethouder Schrijer in de Rotterdamse deelgemeente Charlois, om met gedwongen spreiding sociale en etnische segregatie tegen te gaan maken. De `kansarmen' in de grote steden zijn steeds vaker Antillianen, Somaliërs, Nigerianen, die legaal en illegaal als nieuwkomers in de steden wonen en niet zouden integreren.

Gedwongen spreiding is sinds jaren in de Tweede Kamer een omstreden onderwerp. SP en ChristenUnie hebben het in hun verkiezingsprogramma staan, maar de andere partijen waren altijd tegen. In de VVD zijn de meningen nog verdeeld. Fractiewoordvoerder volkshuisvesting Hofstra voelt wel voor ,,goede integratie' als criterium voor woningtoewijzing. VVD-woordvoerder integratie Hirsi Ali noemt verplichte spreiding echter een gedachte ,,voor op langere termijn'. Op korte termijn ,,is het verstandiger om te investeren in woningverbetering, veiligheid, leefomgeving en scholing.'

Hofstra wil bespreken dat de huisvestingswet gewijzigd moet worden om het stellen van eisen als voldoende beheersing van het Nederlands en het hebben van werk mogelijk te maken. Volgens de huisvestingswet zijn ook nu `passendheidscriteria' mogelijk, doorgaans op inkomen en omvang van het huishouden.

PvdA en CDA broeden nog op de vraag op grond van welke criteria (inkomen, beheersing van de nederlandse taal) zij willen selecteren. PvdA en VVD willen dat ook via de inburgering greep wordt verkregen op de spreiding van nieuwkomers. ,,Pas nadat ze de inburgeringscursus hebben doorlopen, zouden nieuwkomers zich vrij kunnen vestigen', aldus het Kamerlid Dijsselbloem (PvdA).

Begin dit jaar stelde in het kabinet Balkenende I toenmalig minister van Volkshuisvesting Kamp (VVD) woningtoewijzing aan immigranten te koppelen aan het slagen voor de inburgeringscursus. Zijn opvolger en partijgenoot minister Dekker die vanmiddag Rotterdam zou bezoeken, liet vanmorgen weten het toe te juichen dat Rotterdam de concentratie van kansarmen in oude wijken bespreekbaar maakt. ,,Maar we moeten afwachten of het juridsch kan'.

Het CDA is tegen een ,,allochtonenstop', onderstreept Kamerlid Sterk. De VVD wil ,,in elk geval niet op huidskleur, afkomst of geloof oordelen.'

Gerectificeerd

Spreiding

Het bericht PvdA en CDA zijn voor spreiding kansarmen (8 september, pagina 3) meldt dat minister Dekker toejuicht dat Rotterdam de concentratie van kansarmen in oude wijken bespreekbaar maakt. Daarop volgt het citaat: ,,Maar we moeten afwachten of het juridisch kan.' Deze uitspraak is van Kamerlid Nawijn (LPF).