Parlement Amman tegen verzwaring straf eermoord

Het Jordaanse parlement heeft gisteren ten tweede male een wet afgewezen die de straffen voor eermoorden verzwaart. De daders van eermoorden, doorgaans vaders of broers die vrouwelijke verwanten straffen voor vermeende seksuele activiteit buiten het huwelijk, komen er tot dusverre met heel lichte straffen van af. De Jordaanse regering had de nieuwe wet afgekondigd in afwezigheid van het parlement. Het nieuw gekozen Huis van Afgevaardigden stemde haar vervolgens af, maar de Senaat hield er in vorige maand aan vast. De meerderheid van het Huis was gisteren echter van mening dat strafverzwaring in strijd is met religieuze tradities en inbreuk pleegt op de familie. Er komt nu een gezamenlijke zitting van Huis en Senaat om te proberen uit de impasse te komen. Uiteindelijk heeft koning Abdallah II het laatste woord.