Onzongat groeit weer iets sneller

Het gat in de ozonlaag, dat jaarlijks ontstaat aan het begin van de lente op het zuidelijk halfrond, is volgens de Wereld Meteorologische Dienst (WMO) dit jaar sneller gegroeid dan gebruikelijk. Onduidelijk is wat daarvan precies de oorzaak is.

De afgelopen jaren is het gat kleiner geworden. Het geldt als een van de successen van het internationale milieubeleid, dat de gassen die verantwoordelijk waren voor de afbraak van ozon in de hogere luchtlagen zijn teruggedrongen. Daarover werd in 1987 in het Canadese Montréal een akkoord bereikt, waarbij de productie van cfk's (chloorfluorkoolstofverbindingen), voornamelijk gebruikt in koelsystemen, aan banden werd gelegd.

Op een vervolgconferentie tien jaar later werd het akkoord uitgebreid met een verbod op de productie van methylbromide vanaf 2005 voor industrielanden en vanaf 2015 voor ontwikkelingslanden.

Satellietopnamen van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA van enkele maanden geleden bevestigden het succes van het protocol van Montréal, maar vorig jaar liet de WMO weten dat de ozonlaag nog steeds zeer kwetsbaar is en dat ,,de strijd voor de bescherming van de ozonlaag nog niet voorbij'' is.

Volgens wetenschappers heeft de concentratie van de ozon-afbrekende stoffen bijna haar piek bereikt. ,,De afbraak van ozon gaat nog steeds door'', aldus Mike Newchurch van de universiteit van Alabama. ,,We zijn nog tientallen jaren verwijderd van het moment dat de ozonlaag volledig hersteld is. Er bestaan nog veel onzekerheden, zoals onder andere het effect van klimaatverandering op het herstel.''

De WMO constateert dat de concentratie van cfk's in de hogere luchtlagen weliswaar is afgenomen, maar dat daarvoor in de plaats wel meer cfk-vervangers worden gevonden.

Uit een onderzoek van vorig jaar blijkt bovendien dat de chemische processen die verantwoordelijk zijn voor de afbraak van de ozonlaag worden versneld door het broeikaseffect. Dat maakt het onderzoek extra gecompliceerd. Want wetenschappers gaan er van uit dat herstel van de ozonlaag kan bijdragen aan opwarming van de aarde.