Muskens: concilie over celibaat

Bisschop Tiny Muskens van Breda heeft gisteren gepleit voor een derde Vaticaans Concilie, waar het celibaat ter discussie kan worden gesteld. Muskens deed dat op het festival Film by the Sea in Vlissingen, waar hij na de film Conspiracy of silence werd ondervraagd door de theoloog Rolf Deen.

Muskens zei dat hij van oordeel is dat het mogelijk moet zijn te trouwen én priester te zijn. Hij noemde het ,,prachtig'' als dat onderwerp in Rome aan de orde zou komen. Muskens zei ,,geen bezwaar'' te hebben tegen getrouwde priesters. Priesters verrichten volgens hem maatschappelijk werk in gezinnen en hebben te maken met huwelijken. ,,Dan moet het toch mogelijk zijn te trouwen én priester te worden?''

De bisschop van Breda zei dat priesters die een gelofte hebben afgelegd zich ook aan het celibaat moeten houden. Hij wil het celibaat voor kloosterlingen verplicht laten. Maar de celibaatsbelofte wordt vaak al gedaan op 22-jarige leeftijd, verduidelijkte Muskens, en dat vond hij te vroeg. Hij zei dat zo'n priester ,,een langere proeftijd'' moet krijgen om daarover te beslissen.

De Ierse film Conspiracy of silence laat zien hoe moeilijk het voor priesterstudenten is de gelofte na te komen. Ze toont jonge mensen die overtuigd `geroepen' zijn tot het priesterambt, maar tegelijkertijd verliefd worden en worstelen met het celibaat.

Muskens was door de organisatie van het festival gevraagd naar Conspiracy of silence te komen kijken. De bisschop vroeg of het mogelijk was na afloop over de film te discussiëren met de mensen in de zaal. Interviewer Deen zegt dat Muskens de film ,,heel spannend'' vond en dat de discussie erover na afloop ,,tamelijk rustig'' verliep. ,,Dat kwam'', aldus Deen, ,,doordat Muskens zulke open antwoorden gaf op mijn vragen en die van anderen.

Eén bezoeker vroeg of er binnen de kerk een machtsstrijd aan de gang is over het celibaat. Deen: ,,Muskens zei ja, maar hij zei niet te kunnen aangeven wie in de kerk precies waar staat.''

    • Eenredadacteuren