Italië bepleit ruime uitleg Europese budgetregels

Het begrotingstekort van lidstaten van de Europese Unie mag van EU-voorzitter Italië het komend jaar oplopen tot 4 procent, mits dat gepaard gaat met structurele hervormingen in de sociale zekerheid.

Pagina 13