Italië bepleit ruime uitleg budgetregels

Het begrotingstekort van lidstaten van de Europese Unie mag van EU-voorzitter Italië het komend jaar oplopen tot 4 procent als dit gepaard gaat met structurele hervormingen in de sociale zekerheid.

Dit wil de Italiaanse minister van Financiën, Giulio Tremonti, het komend weekend voorstellen op de informele bijeenkomst van Europese ministers van Financiën die onder zijn voorzitterschap zal plaatsvinden. Hij zei dit zondag tijdens een conferentie in het Italiaanse Cernobbio bij het meer van Como.

Volgens Tremonti zou een tijdelijk flexibeler toepassing van het Stabiliteitspact, waarin de eurolanden hebben afgesproken begrotingsdiscipline te handhaven, veel sociale spanningen kunnen voorkomen die gepaard gaan met geplande pensioenshervormingen. Nu verbiedt dit Stabiliteitspact een begrotingstekort van meer dan 3 procent van het Bruto Nationaal Inkomen.

De grotere soepelheid is volgens Tremonti nodig ,,om sociale conflicten te voorkomen die de hervormingen van de sociale zekerheid zouden verhinderen''. Hardliners die koste wat kost aan de 3-procentvoorwaarde willen vasthouden, hield hij voor: ,,Als men denkt dat voor slechts een bescheiden resultaat een groot sociaal conflict verdedigbaar is, dan kan dat een respectabele keus zijn, maar dat is niet de keus van Europa''.

De Italiaanse minister van Financiën deed deze uitspraken een dag nadat hij had gesteld dat het Franse begrotingstekort niet moet worden ,,gedemoniseerd'' en dat ,,een interpretatie van het Stabiliteitspact niet noodzakelijkerwijs een schending ervan is''.

Zijn voorstel tot verruiming van de marge zou met name van toepassing zijn op Frankrijk en Duitsland, die het pensioenstelsel aan het hervormen zijn, terwijl ze voor het tweede jaar op rij kampen met begrotingstekorten die hoger zijn dan de toegestane 3 procent. Ook Italië werkt aan hervormingen, maar die zullen niet worden opgenomen in de begroting van 2004 en zullen pas in 2008 de eerste resultaten opleveren.

Het Italiaanse begrotingstekort voor 2004 wordt nu geschat op 2,3 procent, hetzelfde als voorzien voor 2003. Maar Italië is zowel door het Internationaal Monetair Fonds als door de EU bekritiseerd wegens de wijze waarop het zijn begroting onder controle probeert te houden. Er loopt een enorme campagne die belastingontduikers in staat stelt met een eenmalig relatief laag bedrag hun belastingschuld af te kopen. Verder konden Italianen hun zwarte geld op buitenlandse rekeningen goedkoop witten als ze het weer op Italiaanse banken zouden zetten.

Tremonti zei gisteren dat Italië Europa heeft beloofd om zijn begroting in de toekomst niet meer op dergelijke ad hoc-maatregelen te baseren, maar dat deze ,,helaas nodig zijn in tijden waarin het slecht gaat met de economie''. Op dit moment ondergaat Italië een economische recessie. De economie is voor het tweede kwartaal op rij gekrompen.