Huygensprijs voor schrijver Sybren Polet

De dichter en prozaschrijver Sybren Polet (79) krijgt de Constantijn Huygensprijs 2003. Dit heeft de voorzitter van de Jan Campert-Stichting Anton Korteweg zondag bekendgemaakt.

Sybren Polet, een pseudoniem van de in Kampen geboren Sybren Minnema, ontvangt de prijs (9000 euro) voor de `breedheid van zijn oeuvre, dat varieert van toneelstuk tot kinderboek, en [voor] zijn vermogen om te vernieuwen'. Sinds zijn poëziedebuut in 1949 schreef Polet een tiental experimentele bundels, waarvan Konkrete poëzie (1962) de bekendste is; zijn verzamelde poëzie werd twee jaar geleden uitgegeven in Gedichten 1998-1848. Daarnaast publiceerde hij een dozijn romans, waaronder het recente De hoge hoed der historie (1999), en een legendarisch geworden bloemlezing (Ander proza, 1978) van Nederlands experimenteel proza.

Polet, die als `contra-romanschrijver' Laurence Sterne, James Joyce en Francois Rabelais tot zijn grote voorbeelden rekent, heeft nooit een groot lezerspubliek bereikt. Zijn bekendste romans, Mannekino (1968) en De sirkelbewoners (1970), twee van de vele waarin zijn alter ego Lokien Perdok de hoofdrol speelt, golden als cult voor fanatieke liefhebbers van `ander proza', maar werden door criticasters als `Nieuwe Wartaal' beschouwd. De weerstand en zelfs `agressie' tegen zijn formele en inhoudelijke experimenten zorgde er volgens Polet voor dat hij er in de jaren tachtig en begin jaren negentig geheel het zwijgen toe deed.

Met De andere stad (1994), Stadsgasten (1997) en het vier jaar geleden verschenen De hoge hoed der historie probeerde Sybren Polet een literaire comeback te maken. Naar aanleiding van die laatste roman, waarin Lokien Perdok door de geschiedenis reist, citeerde Polet in een interview met de Volkskrant nog steeds instemmend de filmer Jean-Luc Godard: `Natuurlijk moet elk verhaal een begin, midden en einde hebben, maar niet noodzakelijk in die volgorde.'

Tegelijkertijd met de prestigieuze Constantijn Huygensprijs maakte de Jan Campert Stichting ook de winnaars van een aantal kleinere prijzen bekend. De F. Bordewijkprijs voor verhalend proza is toegekend aan Lodewijk Henri Wiener voor zijn roman Nestor. Jan Eijkelboom krijgt de Jan Campertprijs voor poëzie en 4500 euro voor zijn bundel Heden voelen mijn voeten zich goed.

In de categorie jeugdboeken, een tweejaarlijkse uitreiking, krijgt Peter van Gestel de Nienke van Hichtumprijs voor het meermaals bekroonde Winterijs. De twee laatsten krijgen eveneens een geldbedrag van 4500 euro van de stichting.

De prijzen worden op 12 december in het Letterkundig Museum in Den Haag uitgereikt door wethouder Engering van de gemeente Den Haag.