Helder en geestig afstudeertoneel over heilige Rosa

Weinig mensen zullen nog volhouden dat het Theaterfestival werkelijk `het meest belangwekkende' van het afgelopen seizoen toont. Wel geeft het festival je de kans om merkwaardige, kleine Vlaamse voorstellingen te ontdekken die anders nooit of nauwelijks tot Nederland doordringen.

Endless Medication bijvoorbeeld, een afstudeervoorstelling van de twee Brusselse toneelscholieren Marijs Boulogne en Manah Depauw. De twee meisjes hebben zelf een toneelstuk met charmante accordeonliedjes geschreven over een moderne mystica, die zeer losjes gebaseerd is op Sint Rosa van Lima (1586-1617), beschermheilige van naaldwerkers, bloemenmannen, en hen die worden bespot om hun geloof. Sint Rosa verminkte haar prachtige gezicht met loog en peper om ongetrouwd en kuis te kunnen blijven.

De Rosa in Endless Medication is vijftien jaar en ze wil fakir worden. In een visioen kondigt God aan dat een nieuw Jezuskind uit Rosa's dikke darm geboren zal worden. Om Rosa's maagdelijkheid te bewaren is God `van achteren' tot haar gekomen. Rosa mag de zwangerschap niet verstoren en krijgt daarom de opdracht om een paar maanden te vasten. Ze krijgt visioenen waarin haar kinderlijke fantasie – die alles letterlijk neemt – en cryptische kerkteksten, over bijvoorbeeld het Mystiek Lichaam, mooi samenvloeien. De mensen leven in Gods handen, de dieren komen uit zijn geslacht, en de planten zijn de haren op z'n benen. Rondom zijn voeten rijdt zijn zoon rondjes in de `Jezus Christus Machine', en in zijn hoofd strijden Waarheid en Werkelijkheid om de macht.

Met uitgestreken gezichten weten Boulogne en Depauw dit niet alledaagse verhaal helder en geestig te vertellen. Ze hanteren daarbij eenvoudige, treffende middelen als een watermeloen als zwangere buik, schaduwspel van twee handen, een felle lamp als God, en een poppenkop gemonteerd op het lichaam van Ken (de man van Barbie) als het Jezuskind.

De mystiek heeft het zwaar in deze ongelovige tijd. Mystici worden vaak ontluisterd als psychotische nonnen. Zo kun je Endless Medication ook bekijken als de ziektegeschiedenis van een dromerig meisje dat, verward door haar eerste menstruatie, lijdt aan waanbeelden, zelfverminking en zelfverhongering. Rosa eindigt in een inrichting waar ze wordt veroordeeld tot `eindeloze medicatie'. De boodschap: de moderne heilige zit in het gekkenhuis, werkelijkheid verslaat de waarheid. De medische lezing overheerst uiteindelijk in de voorstelling, en dat is jammer. Het zou toch aardiger zijn geweest als de meisjes het geestelijk leven van hun zelfgeschapen mystica wat serieuzer hadden genomen. Maar verder alle lof voor deze ongewone, Roomse meisjesfantasie.

Theaterfestival: Endless Medication door Buelens Paulina. Gezien 7/9 Gasthuis, Amsterdam. Aldaar t/m 9/9. Inl. (020) 6242311 of www.theaterfestival.nl.