EU: Hamas verboden organisatie

De Europese Unie plaatst de politieke arm van de Palestijnse moslimextremistische organisatie Hamas op de Europese lijst van verboden (terroristische) organisaties.

Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken zaterdag tijdens informeel overleg in het Italiaanse Riva del Garda besloten. Het betekent dat de EU de betrekkingen met Hamas opzegt en beslag legt op de bezittingen van Hamas in de EU. De formele bekrachtiging van het besluit zou in de komende weken plaatshebben.

Israël verwelkomde de EU-beslissing. ,,De bestempeling tot terroristische organisatie betekent dat Hamas verdwijnt uit de kring van erkende onderhandelingspartners'', aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De militaire arm van Hamas staat al sinds 2001 op de Europese lijst van terroristische organisaties. Groot-Brittannië en Nederland hebben toevoeging van de politieke tak van deze organisatie aan de lijst bepleit. Maar Frankrijk, België en Griekenland hebben zich daar tot het laatst tegen verzet. De maatregel zou contraproductief zijn bij het zoeken naar een oplossing voor het conflict tussen Israël en de Palestijnen. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Dominique de Villepin, zei dat Frankrijk van mening is veranderd omdat Hamas zich sinds de zelfmoordaanslag op een bus op 19 augustus, waarbij 22 mensen om het leven kwamen, niet meer houdt aan een staakt het vuren.

De EU verklaarde in juni dat wanneer de radicale Palestijnse organisatie zich niet onthield van terroristische acties, de politieke arm net als de militaire op de lijst van verboden terroristische organisaties zou komen. Volgens de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Jaap de Hoop Scheffer, is de maatregel onvoorwaardelijk. Maar zijn Franse collega De Villepin zei dat de EU op haar besluit kan terugkomen wanneer Hamas afziet van geweld en terrorisme. ,,Deze boodschap moet goed door Hamas begrepen worden'', zei hij.

De EU-ministers hebben tegelijkertijd aan Israël gevraagd om zich voor hernieuwing van het vredesproces in te spannen ,,met concrete gebaren''. Bedoeld is daarmee beëindiging van de bouw van nederzettingen in Palestijns gebied en stopzetting van de bouw van een muur ter afscherming van Israël tegen Palestijnse terroristen.