Eddy de Kroes voorlopig vrij

Justitie moet de Haagse zakenman Eddy de Kroes voorlopig weer op vrije voeten stellen. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag vanochtend in een tussenvonnis bepaald.

De Kroes is eind jaren tachtig veroordeeld wegens belastingfraude met partijen vlees, maar hij heeft zijn straf van achttien maanden nooit uitgezeten. Justitie liet hem recentelijk arresteren om dat alsnog te doen.

De Kroes toonde daarop een brief van officier van justitie H.M. Vos, uit 1992, waarin stond dat zijn straf niet ten uitvoer zou worden gelegd. Zijn vrouw zei vorige week in De Telegraaf dat haar man de brief altijd bij zich droeg.

De Kroes spande na zijn arrestatie een kort geding tegen de staat aan, omdat hij vindt dat justitie te lang met de uitvoering van zijn straf heeft gewacht. Volgens hem zou de zaak in november van dit jaar verjaren.

Bij het openbaar ministerie zorgde het opduiken van de brief van officier van justitie Vos voor beroering, omdat deze brief niet bekend was en ook niet in het dossier over De Kroes zat. Wel zat daarin een zogenoemde executiekaart, die ook door Vos was afgetekend. Door het aftekenen van de kaart is De Kroes destijds niet opgeroepen om zijn straf uit te zitten.

De landsadvocaat erkende vorige week dat officier van justitie Vos de brief heeft bekeken en zijn handtekening herkent, evenals zijn handschrift op de envelop. Vos zegt echter zich verder niets meer van de zaak-De Kroes te herinneren. Hij is nu op vakantie en was daarom vanochtend niet aanwezig bij de behandeling van het kort geding. De landsadvocaat noemde het opduiken van de brief ,,een wonderlijkheid''.

De rechtbank heeft bevolen dat De Kroes de brief en de envelop aan de rechtbank beschikbaar stelt. De staat moet vervolgens een deskundige aanstellen om de echtheid van de brief en de handtekening die daaronder staat, te onderzoeken. De rechtbank vindt ook dat Vos moet worden gehoord.

De rechter gelastte de staat vanochtend De Kroes voorlopig op vrije voeten te stellen. Hij moet wel zijn reisdocumenten, zoals zijn paspoort, inleveren en mag het land niet verlaten.

De arrestatie van De Kroes volgde op onderzoek dat het openbaar ministerie deze zomer deed naar aanleiding van een aankondiging van het tijdschrift Quote. Daarin stond dat er in het blad een artikel over De Kroes en fraude met partijen vlees zou verschijnen. Daarin kwam ook de verjaringstermijn van zijn veroordeling aan bod.

Zoals het er nu naar uitziet, zal de zaak-De Kroes pas in november 2004 verjaren. Dat heeft te maken met een gratieverzoek dat De Kroes deed na de uitspraak van de Hoge Raad. Het Koninklijk Besluit dat hierop volgde, bepaalde dat zijn straf van twee jaar met zes maanden verkort zou worden.

De rechtbank in Den Haag zal de behandeling van het kort geding op 27 november voortzetten.