`Demonstreer Nederlands'

Demonstraties in Den Haag mogen alleen nog in het Nederlands, als het aan de plaatselijke VVD ligt. Dat blijkt uit een brief van de VVD-gemeenteraadsfractie aan de gemeenteraad. De liberalen vinden dat politie en justitie altijd moeten kunnen zien of bepaalde uitlatingen ,,binnen de grenzen van de vrijheid van meningsuiting blijven'', wat met spandoeken in vreemde talen niet altijd kan.

Volgens gemeenteraadslid en initiatiefnemer Dekker (VVD) moet voorkomen worden dat ,,bijvoorbeeld Arabische demonstranten met de meest vreselijke teksten door de stad lopen'' zonder dat de politie iets kan doen. Hij legt uit dat het verbod ook voor gesproken leuzen zou moeten gelden, ,,maar dat is natuurlijk veel moeilijker te controleren. Het voorstel geldt voor alle talen, ook het Engels, verzekert hij.

Als demonstranten toch andere dan ,,Nederlandse uitingen'' willen doen, moeten zij verplicht worden dat aan te geven bij het aanvragen van de demonstratievergunning. Politie of justitie kunnen zich dan voorbereiden door de juiste tolken te regelen, om de teksten ter plekke voor de politie te vertalen. In eerste instantie wilde Dekker de demonstranten daarvoor laten betalen, maar bij nader inzien vindt hij dat een te grote belemmering van de vrijheid van meningsuiting.

Het CDA is tegen het voorstel. Volgens een woordvoerder kijkt de politie bij demonstraties al of leuzen en spandoeken ongeoorloofde teksten bevatten en zijn verboden vooraf in strijd met een vrije meningsuiting. De PvdA-fractie is het volledig eens met het verbod op buitenlandse teksten. Fractievoorzitter Henk Kool meent wel dat het verbod allang bestaat, maar niet gehandhaafd wordt. Een woordvoerder van de gemeente kon niet zeggen of er al zo'n verbod is.