CGB: `nee' tegen SoW-kerkfusie

Het bestuur van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB) heeft zaterdag de lidkerken geadviseerd onder de huidige voorwaarden niet mee te gaan met de toekomstige fusie van hervormden, gereformeerden en lutheranen. Deze fusie van de Samen-op-Wegkerken, die moet leiden tot de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), moet op 12 december door de synodes van de drie kerken worden goedgekeurd.