Bedreigde officier

TOPCRIMINELEN bereiden een aanslag voor op het leven van de Amsterdamse officier van justitie Koos Plooy. Dat heeft het openbaar ministerie bekendgemaakt. Plooy heeft vooral bekendheid gekregen als openbaar aanklager in het proces tegen Volkert van der G. wegens de moord op Pim Fortuyn. Zijn hoofdbezigheid is echter de bestrijding van zware en georganiseerde criminaliteit. Het lijkt erop dat hem dat nu op een prijs op zijn hoofd is komen te staan. De onderwereld zou denken aan een huurmoordenaar uit de Balkan. Als deze berichten kloppen, is een grens overschreden. Er is in Nederland eerder sprake geweest van pogingen magistraten te intimideren. Maar nog nooit zo brutaal als nu. De bereidheid geweld te gebruiken geldt als een van de kenmerken van georganiseerde misdaad. Maar daarbij valt toch vooral te denken aan onderlinge afrekeningen. Als het om de overheid gaat, is veeleer sprake van corrupte praktijken. In de VS is gebleken dat die zich kunnen uitstrekken tot politici en zelfs rechters.

Dat nu sprake is van een voorgenomen aanslag op officier van justitie Plooy kan betekenen dat de Nederlandse maffia met de rug tegen de muur staat. Het kan echter evenzeer een teken van overmoed zijn. Er heeft in het criminele milieu een aantal afrekeningen plaatsgevonden die tot dusver niet zijn opgelost. Wellicht denken enkele criminelen dat zij daardoor met alles weg kunnen komen. Wat ook het motief is, er dient met grote vastbeslotenheid op deze dreiging te worden gereageerd. Een aanslag op een officier van justitie is een aanslag op de rechtstaat.

DE BEVEILIGING van publieke personen, die toch al in de aandacht staat sinds de moord op Pim Fortuyn, dient versneld ter hand te worden genomen. Dat betekent niet dat onze paleizen van justitie moeten worden ongebouwd tot vestingen. De openbaarheid van de rechtspraak is onmisbaar voor het sociale draagvlak zonder hetwelk geen enkel beveiligingssysteem het geheel kan stellen. Het gaat hier om gerichte dreigingen die gericht moeten worden beantwoord.

Daarbij behoort ook een bezinning op de doelwitten die justitie biedt. Een aantal officieren van justitie heeft zich gretig in de publiciteit geprofileerd als `crime fighter'. Aan dit beeld kleeft het misverstand dat alles is geoorloofd in de strijd tegen de misdaad, hetgeen anderen wellicht op verkeerde gedachten kan brengen. Een meer magistratelijk profiel – zoals Plooy in de zaak-Van der G. ook zeker heeft laten zien – kan de bestrijding van de georganiseerde criminaliteit ten goede komen.