Warm of koud erven

Mijn meerderjarige zoon is door zijn natuurlijke grootouders bij testament benoemd tot enig erfgenaam.

Hij is niet erkend door zijn natuurlijke vader (mijn vriend) en dus wettelijk geen familie van hen. De vader, die enig kind was, is lang geleden overleden. Nu vragen wij ons af of de nabestaanden van mijn ex het testament kunnen aanvechten. Met andere woorden: staat ons een heleboel ellende te wachten waar we niet om gevraagd hebben? Mijn `schoonouders' hebben een notaris aangesteld als executeur testamentair.

(mevr. S. van der S.)

Die vraag is pas te beantwoorden na het overlijden van de langstlevende grootouder, als de inhoud van het testament bekend wordt. Tot die tijd kan er veel veranderen, omdat de grootouders het testament kunnen wijzigen. Of er moeilijkheden komen, kan de notaris uw zoon (u bent officieel geen partij) in algemene zin wel vertellen. Meer niet, want hij treedt pas in functie bij de uitvoering van het testament. Interessanter qua erfenisbelasting is de vraag of uw zoon erft als kleinzoon (zeg maar: warme erfgenaam) of als buitenstaander (koude erfgenaam). Dat scheelt nogal wat. Daar kan de notaris wel wat over vertellen en misschien wat aan doen, om de belasting te drukken.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele