Unicef beschuldigd

Het hooggerechtshof in de Indiase deelstaat Assam houdt zowel het kinderfonds van de Verenigde Naties als het bestuur van Assam verantwoordelijk voor de dood van meer dan dertig kinderen, twee jaar geleden. De kinderen, allen afkomstig uit Assam, kwamen twee jaar geleden om het leven na toediening van een vitamine A vaccin.

Het Hof acht het bewezen dat de dood van de kinderen het gevolg is van het toedienen van onverantwoorde doses van het vaccin en eist nu dat het bestuur van Assam de getroffen families compenseert.

Unicef, het kinderfonds van de VN dat verantwoordelijk was voor de verstrekking van het vaccin, heeft verklaard dat de vaccins in orde moeten zijn geweest.

De aanklacht tegen Unicef en de deelstaat is ingediend door de ouders van de overleden kinderen. Volgens de rechter zijn er hogere doses toegediend omdat gebruik is gemaakt van kopjes in plaats van lepeltjes.

Medisch personeel, dat in opdracht van de deelstaat de vitamine vaccins heeft verspreid, zou onvoldoende op de hoogte zijn geweest van de gevaren van een overdosis.

Vrijwel alle getroffen kinderen hadden een slechte gezondheid voordat ze het vaccin toegediend kregen. De meeste van hen kwamen binnen enkele uren te overlijden. Het bestuur van Assam weigert commentaar, maar heeft wel toegezegd gevolg te geven aan de uitspraak van het Hof.