Ulrum

In het artikel `Armoede op het platteland kennen we hier niet' (4 sept. pag.14) staat dat Ulrum in 't Oldambt ligt. Ulrum ligt in het Hoge Land, bij het Lauwersmeer.