Truc tegen uitzetting

Op 15 augustus schreef NRC Handelsblad onder de kop `In azc's truc tegen uitzetting in zwang', het volgende: ,,Asielzoekers hebben een nieuwe manier gevonden om hun uitzetting uit te stellen. Velen van hen verzoeken minister Verdonk (Vreemdelingenzaken) om op de `Nawijn-lijst' met schrijnende gevallen te worden gezet. Hun uitzetting wordt dan opgeschort. De asielzoekerscentra (azc's) in Noord-Holland zeggen hierdoor overvol te raken [...].''

Wat verzuimd wordt mee te delen is het volgende: De IND is verantwoordelijk voor tienduizenden uitgeprocedeerden door een methode, die een sta in de weg betekent voor werkelijk begrip voor wat de asielzoeker heeft meegemaakt. De IND is er een meester in oorlog te voeren tegen asielzoekers. Daardoor zijn de azc's vol geraakt. Nederlanders en Nederlandse organisaties hebben een dringend beroep gedaan op de minister over te gaan tot een generaal-pardon. Er valt echter niets te pardonneren, de IND dient de hand in eigen boezem te steken. Bijvoorbeeld:

1. Een wetenschappelijk onderzoeker uit London, geconfronteerd met het ambtsbericht van Buitenlandse Zaken, dat alle officieren uit het communistische Afghanistan bij `oorlogsmisdaden' betrokken waren, constateert dat Buitenlandse Zaken zich baseert op informatie van `de vijand' c.q. de Mujahedeen.

2. Tot op heden heeft de IND zijn tolkenbestand niet op orde inzake elementaire kwaliteitseisen als deskundigheid, betrouwbaarheid en politieke onpartijdigheid.

3. Mensen worden niet integraal gehoord en worden als een nummer behandeld.

De werkelijke `truc' is afkomstig van het ministerie van Justitie en is te omschrijven als `de grote verdwijntruc'. Mensen worden blootgesteld aan een dubbele identiteitsroof. Zij mochten in hun eigen land niemand zijn en moesten vluchten. In Nederland gekomen mogen zij andermaal niemand zijn.

Nederland heeft redenen zich te schamen.