Surfbewijs

Herbert Blankesteijn bepleit in NRC Handelsblad van 22 augustus het wettelijk verplicht stellen van een na een cursus en examen te behalen `surfbewijs' voor alle, vooral particuliere computerbezitters/surfers/e-mailers.

Doel hiervan is het opwerpen van een bescherming tegen de verspreiding van virussen die steeds meer gebruikmaken van de onvoorzichtige particulier. Blankesteijn maakt daarbij de vergelijking met de regelgeving voor motorvoertuigen op de openbare weg.

Het is verbazend dat hij daarbij blijkbaar alleen heeft gedacht aan het rijbewijs en niet aan de talloze voorschriften op het gebied van de veiligheid van motorvoertuigen zelf, of van de infrastructuur waarvan deze gebruikmaken.

Zou het niet veel meer voor de hand liggen dit probleem centraal aan te pakken en dan wel in de eerste plaats bij de machine zelf in casu bij Microsoft dat nagenoeg alle particuliere pc's in de wereld bestuurt?

Microsoft zou voor zover nog nodig, ertoe gebracht moeten worden onmiddellijk een waarschuwing te laten uitgaan ook via advertenties in de dagbladen en bestrijdingsmiddellen niet alleen `pleisters' ter beschikking te stellen via haar websites.

Een tweede verdedigingslinie zou gevormd moeten worden door de gezamenlijke providers die in ieder geval al het e-mailverkeer zouden moeten screenen, of er nu voor betaald wordt of niet. Het is immers mede hun eigen belang.

    • R.G. van der Hoeven