OALT-onderwijs

Met interesse heb ik het bericht gelezen over het besluit van de ministerraad geen geld meer voor onderwijs in allochtone levende talen (OALT) beschikbaar te stellen (NRC Handelsblad, 23 augustus).

Volgens het bericht wil de minister van Onderwijs het onderwijs in levende vreemde talen compleet afschaffen. Zou de minister echter de richtlijn 77/486/EEG van de Raad van 25 juli 1977 inzake het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers over het hoofd zien?

Bij een volledige afschaffing van het OALT-onderwijs zou zij in ieder geval voor wat betreft de talen van de Europese Unie in strijd handelen met deze onderwijsrichtlijn.

Misschien moet de minister even bij haar Deense collega gaan informeren. Deze wilde de Deense variant van het OALT afschaffen, maar moest voor wat betreft het onderwijs voor de kinderen van de Europese burgers bakzeil halen.

    • Susanne Heberlein