Nieuw programma toetst terrorisme

Bedrijven in de Rotterdamse haven krijgen volgende maand een computerprogramma waarmee ze kunnen toetsen of ze aan de nieuwe, strengere internationale veiligheidseisen voldoen. Dat programma komt van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam. De maritieme bedrijven moeten voor 1 juli 2004 voldoen aan de richtlijnen van de internationale scheepvaartorganisatie IMO van de Verenigde Naties. De maatregelen moeten havens beter beschermen tegen terrorisme.