Mooiste noot

In het artikel Soesja Citroen: `Virtuoos fladderen van f naar f' (M, pag. 26) staat als mooiste noot Carmen McRae's portamento gezongen uitroep `stay', aan het eind van de regel `Stay, Valentine, stay'. Dat moet zijn `day', het laatste woord van de regel `Each day is Valentine's day'.