Kennisgrootmacht Nederland heeft nog lange weg te gaan

Eerst het goede nieuws. De Nederlandse universiteiten produceren wetenschappelijke artikelen van hoge kwaliteit. In de Europese top-20, gemeten naar citatie-impact (die aangeeft hoe vaak een artikel door anderen wordt aangehaald), is ons land met maar liefst zeven universiteiten vertegenwoordigd en duldt de Technische Universiteit Eindhoven alleen Oxbridge voor zich. Droeviger is het gesteld met de uitgaven die Nederland aan R&D (research & development) besteedt. In 2000 kwamen overheid en bedrijfsleven samen op 2,02 procent van het BNP (bruto nationaal product), nauwelijks meer dan het EU-gemiddelde en een kennisgrootmacht-in-aantocht onwaardig. De in Barcelona afgesproken 3 procent is nog ver weg. Nederlandse investeringen in onderwijs blijven zelfs ruim achter bij het EU-gemiddelde, op dat vlak bungelen we zo'n beetje onderaan. Zo wordt het nooit wat.