Griffel

Door allerlei oorzaken na ruim 30 jaar volledig op- en afgebrand in het (voortgezet) onderwijs, verwondert het mij dat u in de zomerserie Griffel (over docenten van het jaar) geen 50- à 60-jarige docent(e) uit het vmbo hebt geïnterviewd, die al 30 à 35 jaar met een fulltimebaan van zo'n 28 wekelijkse `contacturen' voor de klas staat. Dát zijn de echte onderwijshelden!

    • E. van Eerdewijk Berkel-Enschot