Gedupeerden Wilnis krijgen tegemoetkoming

Burgers en bedrijven in Wilnis krijgen een tegemoetkoming in de schade die zij hebben geleden door de dijkdoorbraak vorige maand. Het gaat alleen om schade die onverzekerbaar, onverhaalbaar en onvermijdbaar was. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met een voorstel van minister Remkes van Binnen- landse Zaken. De Europese Commissie moet nog akkoord gaan met de staatssteun. Onder de regeling vallen schade aan de woning en de inboedel, de kosten van evacuatie en bedrijfsschade. Omzetderving, schade aan auto's, boten en woonboten vallen er niet onder. Volgens Remkes zal de vergoeding de schade niet volledig dekken.