De lange neus van Frankrijk

NU BUSH moet buigen voor Chirac – in de ogen van Chirac – zal Chirac buigen voor Zalm? De enige die dit gelooft is vast Zalm zelf.

Maar de Franse president trekt zijn eigen plan. Hij verlaagt opnieuw de belastingen. Hij maakt naar Europa opnieuw een lange neus.

HET FRANSE begrotingstekort neemt intussen bijna Amerikaanse proporties aan. Net als Bush leent Chirac geld. Net als Bush bezuinigt hij niet. En net als Bush loopt hij gevaar vroeg of laat door de kapitaalmarkt genadeloos afgestraft te worden.

ZALM ZAL straks op de bijeenkomst van de Europese ministers van Financiën Frankrijk (en Duitsland) wel tot de orde roepen. Al loopt Nederland daarbij het risico dat de brug die het van Bush moest slaan en passant door Zalm wordt opgeblazen.

WEER IS ER opschudding over een topsalaris. De nieuwe topman van Ahold krijgt, wanneer hij vertrekt, 10,5 miljoen euro mee, zeven keer zijn jaarsalaris, zeven keer zoveel als de commissie Tabaksblat voorstelt. En al moet Ahold van Tabaksblat dat straks netjes in zijn jaarverslag uitleggen, de reden is geen geheim meer. De nieuwe topman doet het niet voor minder.

Waarom zegt Tabaksblat niet: voor mijn part krijgt u 100 miljoen euro, maar als u faalt niets? Het gaat in wezen toch nergens anders om?

BIJ ALBERT HEIJN wordt personeel ontslagen – voor het eerst. De supermarktketen verliest marktaandeel, al verbeteren de resultaten nog wel. In zijn toespraak tot de aandeelhouders haalde de nieuwe topman van Ahold hard uit naar zijn voorgangers. Die hadden van het concern een allegaartje gemaakt. Veel verspilling, weinig focus.

De president-commissaris zat erbij. Het deed even denken aan Zalm die terugkeek op Zalm.

VAN WIE ZOU het idee zijn om mensen die `met de vut gaan' hun belasting tot hun 65ste al meteen helemaal te laten betalen? De vut is al een vondst – duur, oneerlijk, dus vast uit de koker van de sociale partners, maar dit idee overtreft nog haar krankzinnigheid. Waarom de sociale partners niet simpelweg vragen met de vut te stoppen? Dat is te simpel?

HET IDEE om de sociale uikeringen niet langer aan de lonen te koppelen, is van De Geus, bekend om zijn vastberadenheid de sociale uitkeringen aan de lonen gekoppeld te houden. Nu het CPB voorspelt dat de koopkracht volgend jaar daalt maar de consumptie stijgt, staat de minister een goudmijn aan bezuinigingsopties open.

BLIJDSCHAP in Japan. Eindelijk begrip voor zijn grief dat China het land overspoelt met goedkope producten. De Amerikaanse minister van Financiën riep China op de yuan niet langer kunstmatig te steunen. China moest zijn munt revalueren. Ja, zei China, maar het zei niet wanneer. Het bewees iedereen een lippendienst.

TOEN DE AMERIKAANSE minister ook Japan opriep de yen niet meer kunstmatig te steunen, was het met de Japanse blijdschap gedaan. Samen hebben beide landen dit jaar al voor meer dan 110 miljard dollar hun munten gesteund. Geld dat in Amerikaanse staatsobligaties wordt gestopt. Al keert er tegenwoordig ook veel kapitaal naar China terug. Speculatiekapitaal. Van Chinezen die alvast rekenen op revaluatie.

HET FRANSE conglomeraat Vivendi is verlost van de divisie waaraan het ten onder leek te gaan. Vivendi Universal Entertainment wordt aan General Electric verkocht, ook eigenaar van NBC, het Amerikaanse mediabedrijf waarmee de divisie zal fuseren tot een van de grootste in zijn soort, zo niet een monster.

UNIVERSAL MUSIC GROUP wordt door Vivendi niet verkocht. Het is ook bijna geen cent meer waard. Om de kelderende omzet op te krikken, verlaagt Universal de prijs van cd's met bijna eenderde – in Noord-Amerika, klassieke muziek uitgezonderd. Een achterhoedegevecht. De kopiisten van internet maken naar de industrie een lange neus.

    • Paul Friese