Belastingontduiking?

Mijn moeder verkocht vijf jaar geleden haar huis om dichter bij ons te gaan huren. Ongeveer twee jaar na de verkoop belde zij de belastingdienst in haar nieuwe woonplaats met de vraag of zij wegens de verkoop geen belastingaangifte diende in te sturen. Zij beschikte toen over 110.000 euro, gespreid over beleggingen en spaarrekeningen. De belastingdienst gaf haar te kennen dat zij niets hoefde te ondernemen, zij zouden contact met haar opnemen. Sindsdien is er niets gebeurd. Ontduikt mijn moeder onbedoeld de belasting en hoe komt zij hier onschuldig uit?

(W. van de W.)

Natuurlijk ontduikt uw moeder de belasting, want die 110.000 euro is vermogen in box 3, waarover ze 1,2 procent heffing moet betalen, voor het bedrag boven de vrijstellingen. Aan dat telefoontje kan ze geen rechten ontlenen. Ze moet de dienst een aangiftebiljet vragen, om er (on)schuldig uit te komen.

Adriaan Hiele beantwoordt ook vragen op de website www.nrc.nl/hiele