Antikoloniaal

In NRC Handelsblad van 28 augustus herhaalt J.L. Heldring een al vaker door hem geformuleerde en ook door veel anderen aangehangen opvatting: ,,Amerika heeft geen koloniaal, eerder een antikoloniaal verleden.''

Volgens mij is die opvatting historisch gezien nogal kortzichtig. Amerika is namelijk een kolonie, een succesvolle weliswaar, maar toch een kolonie, net zoals Canada of Australië. In iedere Amerikaan huist minstens één Indiaan en één slaaf. Ze mogen niet worden gelucht, ook niet van J.L. Heldring.

    • Cas Wouters