Akkoord over EU-grondwet opengebroken

Het akkoord over een ontwerp-grondwet van de Europese Unie wordt opengebroken. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken willen over veel punten uit het ontwerp opnieuw onderhandelen.

Dat hebben ze gisteren gezegd bij informeel overleg in italië. Volgens Minister Jaap de Hoop Scheffer zullen het ,,serieuze, complete'' onderhandelingen worden. Het Italiaanse EU-voorzitterschap had het liefst het ontwerp voor een constitutioneel verdrag, dat afgelopen zomer werd vastgesteld door de Europese Conventie, vrijwel ongewijzigd door de Europese regeringsleiders willen laten onderschrijven. Italië wil de onderhandelingen bij voorkeur eind dit jaar afsluiten. Er blijkt nu echter zoveel meer werk te komen dan werd voorzien, dat de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, Franco Frattini, al openlijk spreekt over beëindiging volgend jaar onder Iers EU-voorzitterschap.

frattini had gisteren onder druk van EU-landen zijn collega's al een lijstje met zaken gepresenteerd waarover opnieuw onderhandeld zou moeten worden. Het varieerde van de vraag of in de preambule van het verdrag verwezen moet worden naar christelijke waarden tot de kwestie of een kleine groep EU-landen een aparte defensiesamenwerking mag beginnen. Frattini wilde ook opnieuw praten over roulerende voorzitterschappen van Europese Raden van ministers, over de taak van een toekomstige minister van Buitenlandse Zaken, over het stemgewicht van lidstaten en over het aantal europarlementariërs.

Maar zijn collega's dwongen hem zijn lijst uit te breiden. Veel van de 25 landen willen een volwaardige eurocommissaris per lidstaat behouden, hoewel de Conventie de Europese Commissie tot vijftien leden met stemrecht wilde beperken. Minister De Hoop Scheffer voorspelde dat bij de komende onderhandelingen ook de door de Conventie besloten instelling van een Wetgevende Raad van Ministers zal sneuvelen.

Nederland wil bepleiten dat, anders dan de Conventie had voorzien, het vetorecht gehandhaafd wordt bij het vaststellen van de lange termijnbegroting van de EU. De Hoop Scheffer waarschuwde net als zijn Duitse collega Joschka Fischer, de Brit Jack Straw en de Fransman Dominique de Villepin tegen te veel aantasting van het ontwerp-verdrag van de Conventie, wat tot een volledige ontrafeling zou kunnen leiden.