Advocaten maken nieuwe versie van code Tabaksblat

Het advocatenkantoor Allen & Overy heeft de conceptcode voor goed ondernemingsbestuur van de commissie Tabaksblat herschreven. Het stuk, `de code herzien' is donderdag aan de commissie toegezonden als reactie op de conceptcode. Gisteren sloot de termijn voor het indienen van commentaren. De commissie komt voor het einde van dit jaar met een definitieve code.

Met de kortere herziene code (83 bepalingen in plaats van 124) wil Allen & Overy vooral tegemoet komen aan de meest gehoorde klacht over de code, de uitvoerigheid. ,,Wij hebben (...) uw conceptcode getracht in te perken tot een acceptabel internationaal niveau'', schrijft het kantoor in de toelichting. Daartoe zijn alle bepalingen die niet in vergelijkbare Engelse, Duitse en Franse codes voorkomen geschrapt, tenzij er een specifiek Nederlandse legitimatie is voor handhaving van bepaalde regels, zoals voor de commissarissen. Ook zijn wijzigingsvoorstellen van VNO-NCW en de Veuo (een vereniging van beursfondsen) verwerkt.

,,We laten zien dat je zonder problemen eenderde van de regels eruit kan snijden'' zegt Steven Schuit, partner van Allen & Overy en leider van het dertienkoppige Nederlandse `corporate governance team' dat de reactie heeft voorbereid. Onder de verdwenen regels zijn de veel bekritiseerde voorschriften voor de bestuurdersbeloning en het beleggingsverbod voor bestuurders en commissarissen. Op de vraag of dit niet een erg kostbare reactie is geworden, gezien de tijd die het moet hebben gekost, zegt Schuit: ,,De kost gaat voor de baat uit. Dit is een ontwikkeling die de komende jaren nog blijft spelen.'' Heeft Tabaksblat nu niets meer te doen? ,,De commissie heeft een eigen verantwoordelijkheid. Maar ze kan zich er in ieder geval niet achter verschuilen dat het niet korter kan'', zegt Schuit.

De commissie Tabaksblat heeft zelf de nodige voorbereidingen getroffen voor het formuleren van de definitieve code. De Universiteit van Amsterdam zal de ruim 230 reacties die de commissie heeft ontvangen inventariseren en naar onderwerp rangschikken. Daarna begint de commissie met de herziening van de code. Commissievoorzitter Tabaksblat heeft gisteren in deze krant de verwachting uitgesproken dat de code inhoudelijk nauwelijks zal worden gewijzigd.