Winst uitgever PCM valt helft lager uit

Krantenuitgever PCM heeft de nettowinst het afgelopen halfjaar bijna zien halveren door de aanhoudende druk op de advertentiemarkt. Het concern, onder meer uitgever van NRC Handelsblad, onthoudt zich van een winstverwachting voor 2003. Het nettoresultaat is uitgekomen op 6 miljoen euro tegen 11,4 miljoen euro een jaar eerder.

Pagina 11