Winst uitgever PCM helft lager

Krantenuitgever PCM heeft de nettowinst het afgelopen halfjaar bijna zien halveren door de onverminderde druk op de advertentiemarkt. Het concern, onder meer uitgever van NRC Handelsblad, Trouw en de Volkskrant, heeft bezuinigingsmaatregelen genomen. Van een winstverwachting voor 2003 onthoudt PCM Uitgevers zich.

Het nettoresultaat is uitgekomen op 6 miljoen euro tegen 11,4 miljoen euro een jaar eerder. De omzet van het Amsterdamse concern daalde met 30 miljoen euro tot 326,5 miljoen euro. PCM zelf hanteert als belangrijkste indicator het bedrijfsresultaat voor afschrijving van goodwill en uitgaverechten. Dit resultaat daalde met 26 procent tot 28,4 miljoen euro.

De cijfers zijn vertekend door een aankoop en de verkoop van een aantal bedrijven. PCM verkocht vorig jaar Het Parool en de bijbehorende huis-aan-huisbladen, uitgever Crosspoints (onder meer tijdschrift Carp) en het opleidingsinstituut IBO. PCM kocht uitgever Bohn Stafleu van Loghum, die medische boeken en vakbladen maakt. Per saldo daalde het aantal werknemers bij PCM met 278 tot ongeveer 3.700.

Gecorrigeerd voor de verkoop van Het Parool daalde de advertentieomzet bij de dagbladen met 30 miljoen euro, een daling van bijna 22 procent. Met name personeels- en rubrieksadvertenties vielen volgens PCM sterk terug. Daarentegen steeg de omzet uit abonnementen met 2,9 procent.

Bij het bedrijfsonderdeel boeken steeg de omzet het voorbije halfjaar met 24 procent, maar dit is geheel te danken aan de overname van Bohn Stafleu van Loghum. Deze acquisitie buiten beschouwing gelaten daalde de omzet volgens PCM `licht'. Bij het derde bedrijfsonderdeel, educatieve uitgaven, steeg de omzet met 12,4 procent.

De ingezette bezuiningsmaatregelen hebben vooral betrekking op de dagbladen. Deze moeten volgens PCM een `substantiële' bijdrage leveren aan het resultaat in het tweede halfjaar en de komende jaren.