Wethouder: stop allochtonen

De Rotterdamse wethouder Marco Pastors (Volkshuisvesting, Leefbaar Rotterdam) wil de gemeentegrenzen sluiten voor kansarme allochtonen. Pastors zegt dit vandaag in het Rotterdams Dagblad.

De uitspraken van Pastors betekenen verdeeldheid binnen het Rotterdamse college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD over een mogelijke limiet aan kansarme allochtonen. Burgemeester Opstelten (VVD) en wethouder Sjaak van der Tak (Integratie, CDA) kondigden gisteren nog aan dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is een grens te stellen aan het aantal kansarme allochtonen in bepaalde wijken.

Maar volgens Pastors moet er een `totale stop' komen op kansarme allochtonen. ,,De criminaliteit, de agressie, het asociale gedrag loopt in sommige buurten de spuigaten uit'', aldus Pastors. Hij wil allochtonen die in Rotterdam willen wonen beoordelen op inkomen, taalniveau en strafblad.

Aanleiding voor de commotie rond de instroom van kansarme allochtonen in de stad is een rapport van enkele weken geleden, waaruit bleek dat in bepaalde wijken het aantal kansarme allochtonen drastisch zal toenemen. Daarmee wordt onder meer gedoeld op uitgeprocedeerde, illegale asielzoekers uit Somalië en voormalig Joegoslavië en jonge Antillianen. Zij komen af op de goedkope huurwoningen in naoorlogse wijken, waar ze vaak voor overlast zorgen in de vorm van lawaai, vuil op straat en lichte criminaliteit.

Na publicatie van het rapport zei PvdA-deelgemeentevoorzitter Dominic Schrijer van Charlois dat ,,er iets moest gebeuren'' in zijn deelgemeente, die volgens de prognoses in 2017 mogelijk 85 procent allochtonen telt. Schrijer stelde voor een limiet aan het aantal kansarme allochtonen in zijn deelgemeente te stellen en vervolgens ,,afspraken te maken over de resterende mensen''. Die zouden dan in andere deelgemeenten of in andere gemeenten moeten worden opgevangen. [Vervolg ALLOCHTONEN: pagina 2]

ALLOCHTONEN

Collegevoorstel was anders

[Vervolg van pagina 1] Het pleidooi van Schrijer werd warm ontvangen door Leefbaar Rotterdam, de grootste partij in de stad die vindt dat er te veel allochtonen in de stad wonen. ,,Kan de gemeente een limiet op nieuwkomers en/of allochtonen in Rotterdam instellen? Zo nee, waarom niet'', vroeg de fractie het college twee weken geleden. Volgens de fractie van Leefbaar Rotterdam moet er een `allochtonenstop' in Rotterdam komen.

Tot vandaag droeg het college van Leefbaar Rotterdam, CDA en VVD deze opvatting niet uit. Burgemeester Opstelten (VVD) en verantwoordelijk wethouder Sjaak van der Tak (CDA) stelden gisteren nadrukkelijk dat het hen gaat om een andere woningtoewijzing in bepaalde delen van de stad.

Vanmorgen was het college op werkbezoek in het Oude Noorden. Opstelten en Van der Tak waren niet bereikbaar voor commentaar op de uitspraken van hun Leefbaar Rotterdam-collega Pastors.

Morgen in het Zaterdags Bijvoegsel een vraaggesprek met deelgemeentevoorzitter Dominic Schrijer.