Veel VVD-kandidaten

Het partijvoorzitterschap van de VVD lijkt onder prominente leden van deze partij meer ambities los te maken dan het lijsttrekkerschap voor de Europese verkiezingen.

Nu vannacht voor beide functies op het partijhoofdkwartier in Den Haag de inschrijving sloot, blijken zich voor het voorzitterschap vier zware kandidaten te hebben aangemeld: de Noordhollandse gedeputeerde Henry Meijdam, de Utrechtse wethouder Jan van Zanen, de Amsterdamse VVD-prominent Pam Evenhuis en de Haagse ex-wethouder Chris Nyqvist. Voor het lijsttrekkerschap voor Europa kandideren slechts twee zittende europarlementariërs - de huidige delegatieleider van de VVD Jules Maaten en financieel specialist Jan Mulder - alsmede de relatief onbekende partijleden Enno Scholma en Katja Buchsbaum. Op grond van nieuwe regels zullen voor het eerst alle leden mogen meedoen aan de verkiezing van zowel lijsttrekker als partijvoorzitter, middels een stemming via internet.