Tabaksblat: bedrijven wijken af van code

Ongeveer eenderde van de beursgenoteerde ondernemingen in Nederland zal de code-Tabaksblat voor beter ondernemingsbestuur volledig overnemen. De rest van de bedrijven zal met een toelichting aan de aandeelhouders afwijken van een deel van de 124 punten.

Deze verwachting spreekt M. Tabaksblat, voorzitter en naamgever van de commissie-corporate governance, uit in een vraaggesprek met deze krant. De commissie-Tabaksblat is begin juli gekomen met een conceptgedragscode, die de doorzichtigheid en controleerbaarheid van de ondernemingsbesturen moet vergroten. Bedrijven moeten deze code overnemen of uitleggen waarom zij ervan afwijken. Dit principe van `pas toe of leg uit' wordt wettelijk verankerd. In Groot-Brittannië, waar al langer wordt gewerkt met comply or explain, volgt eenderde van de bedrijven de code volledig, terwijl de rest uitleg geeft over afwijkingen. ,,In Nederland verwacht ik eenzelfde verhouding tussen toepassen en uitleggen'', zegt Tabaksblat. Tot vandaag konden bedrijven, beleggers, commissarissen en andere belanghebbenden kritiek leveren op de code, die in december in definitieve vorm wordt gepubliceerd. Van deze mogelijkheid is royaal gebruik gemaakt, onder meer door de werkgeversorganisatie VNO-NCW en acht multinationals waaronder Unilever, waarvan Tabaksblat voorheen de baas was. Veel bedrijven vinden de code te gedetailleerd. ,,Als je ervoor bent, is de code niet uitgebreid genoeg; ben je ertegen dan is de code te gedetailleerd'', reageert Tabaksblat.

Tabaksblat geeft aan niet heel veel te zullen veranderen aan de conceptcode. ,,Inhoudelijk zullen de aanpassingen minder zijn dan tekstueel'', zegt hij. De tekst over het principe comply or explain zal worden verduidelijkt. Over dat principe zijn nogal wat misverstanden ontstaan bij bedrijven, die dachten dat ook gemotiveerd afwijken van de aanbevelingen een schending van de code is.

De code moet de remedie zijn voor het ongenoegen en het wantrouwen dat is ontstaan rond het Nederlandse bedrijfsleven. De boekhoudfraude van Ahold bijvoorbeeld heeft het vertrouwen in de financiële wereld geschokt. Royale vertrekregelingen en hoge inkomens van bestuurders hebben tot commotie geleid.

HOOFDARTIKEL: pagina 7

VRAAGGESPREK: pagina 9

    • Mark Houben
    • Karel Berkhout