PvdA'er: internaat voor Antillianen

Kansarme Antilliaanse jongeren die zich in Nederland willen vestigen, zouden het beste eerst opgevangen kunnen worden in internaten buiten de stad.

PvdA-Kamerlid Van Heemst zei dit gisteravond in het radioprogramma Met het Oog op Morgen, in een gesprek met de Rotterdamse wethouder Van der Tak (CDA). Het Rotterdamse college gaat onderzoeken of er een grens kan worden gesteld aan de instroom van kansarmen in Rotterdam. Onder deze groep bevinden zich onevenredig veel allochtonen. Van Heemst zei in het programma voor het spreiden van problemen te zijn. Als voorbeeld stelde hij voor om een speciale inburgeringcursus op te zetten voor Antilliaanse jongeren die in Nederland willen gaan wonen. ,,Als ze zich eenmaal zelfstandig vestigen'', aldus van Heemst, ,,moet een coach hen de eerste tijd begeleiden.''

De SP, die zich in de afgelopen decennia een voorstander toonde van het spreiden van allochtonen met weinig opleiding en inkomen over meer wijken in de grote steden, wil dat de Tweede Kamer zich ook uitspreekt over de Rotterdamse aanpak. SP-Kamerlid Kant hoopt op steun van de andere fracties om het kabinet ertoe te bewegen een standpunt hierover op papier te zetten. Volgens Kant is de politieke discussie over spreiding tot nu gesmoord in het argument dat de grondwet discriminatie op grond van bijvoorbeeld ras of huiskleur verbiedt. ,,Maar willen we integratie echt een kans geven, dan zullen we het ook specifiek moeten hebben over de grote groep kansarme allochtonen.''

De SP doet momenteel onderzoek onder allochtonen in achterstandswijken naar hun ideeën over integratie. Kant: ,,Uit die gesprekken blijkt dat migranten er niet voor kiezen om in achterstandwijken te wonen. Ze willen het liefst, met name voor hun kinderen, verhuizen naar betere wijken. Maar geldgebrek verhindert hen om door te stromen.''