Organisaties gehandicapten woedend op Ross

De belangenorganisaties voor chronisch zieken en gehandicapten hebben het overleg met staatssecretaris Ross van VWS gestaakt uit woede over beleidsvoornemens van haar departement. Het ministerie zou onder meer van plan zijn gehandicapten pas recht op voorzieningen te geven als ze kunnen aantonen dat ze geen hulp kunnen verwachten van familie of vrienden. ,,Dit betekent dat mensen met een beperking volledig afhankelijk worden van de goodwill van hun omgeving'', schrijven de belangenorganisaties aan staatssecretaris Ross. ,,De vele stappen die ook de overheid zijn gezet om te werken aan volwaardig burgerschap, lijken daardoor teniet gedaan'', aldus de belangenorganisaties.