OM beloofde De Kroes vrijheid

De Haagse ondernemer Eddy de Kroes, die eerder deze week is aangehouden om alsnog een celstraf uit 1987 uit te zitten, heeft in 1992 een brief ontvangen van het openbaar ministerie waarin stond dat zijn straf niet ten uitvoer zou worden gelegd. Dat bleek gisteren tijdens een kort geding dat De Kroes had aangespannen tegen de staat, om weer vrij te komen. De landsadvocaat was tot maandag niet van het bestaan van de brief op de hoogte, omdat deze niet in het justitiedossier over De Kroes zat, maar erkende gisteren dat deze echt is.

In de brief, gedateerd op 16 januari 1992, staat: ,,Naar aanleiding van eerder genoemde telefoongesprekken betreffende de afdoening van de strafzaak met parketnummer 09005184.82/22000.177/85 bericht ik u dat van de zijde van het openbaar ministerie wordt afgezien van de tenuitvoerlegging van de opgelegde straf.''

De ondertekenaar van de brief, officier van justitie mr. H.M. Vos, zegt zich deze niet te herinneren, maar hij heeft het document bekeken en erkent dat de handtekening en het handschrift op de envelop van hem zijn. Vos was destijds niet met de strafzaak tegen De Kroes belast. In het justitiedossier is echter wel een executiekaart aangetroffen die ook door hem is afgetekend en waardoor De Kroes niet meer werd opgeroepen om zijn straf uit te zitten. ,,Signalering opgeheven in verband met mr. H.M. Vos, officier van justitie Den Haag. Mr. Vos had afgesproken dat straf niet geëxecuteerd zou worden'', zo luidt de aantekening op de kaart.

De brief van Vos aan De Kroes ontbrak in het dossier. De landsadvocaat stelde gisteren op de zitting dat Vos onbevoegd heeft gehandeld en dat de brief niet rechtsgeldig is. De landsadvocaat noemde het opduiken van de brief ,,een wonderlijkheid''.

De Kroes is onder meer eigenaar van Hotel Des Indes in Den Haag en speelde voor de moord op Pim Fortuyn een rol bij de oprichting van de LPF. Halverwege de jaren tachtig, toen hij topman was bij slagerijketen De Vleeschmeesters, werd hij veroordeeld wegens belastingfraude met partijen vlees. Nadat hij in hoger beroep was gegaan kreeg hij strafvermeerdering in plaats van -vermindering, ,,wegens zijn leugenachtige houding ter zitting'', zoals de president van het gerechtshof stelde. De Hoge Raad bekrachtigde in 1987 de veroordeling tot 24 maanden. Na een gratieverzoek werd de straf weer verminderd met een halfjaar. De Kroes zat de straf echter nooit uit.

Het zakentijdschrift Quote publiceerde in zijn septembernummer een artikel waarin stond dat de zaak in november dit jaar zou verjaren. Het OM heropende hierop het onderzoek en liet De Kroes arresteren. De ondernemer spande hierop een kort geding aan, omdat hij vindt dat te lang is gewacht met de tenuitvoerlegging. De SP heeft hierover vragen gesteld aan minister Donner (Justitie). Het OM stelt overigens dat de zaak pas in november 2004 verjaart. De rechter doet komende maandag uitspraak in het kort geding.