NIB Capital verbetert resultaat

De nettowinst van de Nederlandse participatiemaatschappij NIB Capital is in het eerste halfjaar tot 44 miljoen euro gestegen. In 2002 was er nog een verlies van 9 miljoen euro. De verdere professionalisering en de aandacht voor marketing droegen bij aan het verbeterde resultaat. De totale baten stegen met 14 procent naar 213 miljoen euro ten opzichte van 2002.